نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعتآیین نامه ها
دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی و یا با مشارکت دانشگاه / مرکز پژوهشیآیین نامه ها
آئین نامه تاسیس و راه اندازی پارک های علم و فناوریآیین نامه ها
آیین نامه اجرایی دبیرخانه بند ج ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه کشورآیین نامه ها
آئین نامه ایجاد مرکز نوآوریآیین نامه ها
آئین نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورآیین نامه ها
الگوی اساسنامه پارکهای علم و فناوری (غیرخصوصی)آیین نامه ها
اساسنامه مراکز رشد واحدهای فناورآیین نامه ها
اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتیآیین نامه ها
موافقت نامه اجرای دوره های کارآموزی در صنعتآیین نامه ها
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعتآیین نامه ها
شیوه نامه حمایت از انجام فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضا هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاریآیین نامه ها
دستورالعمل کارآموزی دانشجویان در مراکز آموزش فنی و حرفه ایآیین نامه ها
آیین نامه طرح پسا دکترای صنعتیآیین نامه ها