خلاصه وضعیت علمی و فناوری سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

شاخص‌های علمی

۱۳۹۲

(۲۰۱۳)

۱۳۹۳

(۲۰۱۴)

۱۳۹۴

(۲۰۱۵)

۱۳۹۵

(۲۰۱۶)

وضعیت مقایسه‌ای ۹۵- ۹۲

رتبه علمی ایران در جهان

در پایگاه اسکوپوس

۱۸

۱۶

۱۷

۱۶

ارتقا ۲ پله ای نسبت به سال ۹۲ در اسکوپوس

در پایگاه ISI

21

21

۱۹

۱۷

ارتقا ۴ پله ا‌ی نسبت به سال ۹۲ در ISI

درصد سهم ایران در تولید مقالات علمی دنیا در پایگاه ISI

34/1%

39/1%

۴۹/۱%

۷۳/۱%

افزایش ۳۹/۰ درصدی سهم ایران از مقالات علمی جهان به استناد ISI

درصد سهم ایران در تولید مقالات علمی دنیا در پایگاه اسکوپوس

۴۸/۱ %

۵۱/۱ %

۵۴/۱ %

۷۸/۱%

افزایش ۳/۰ درصدی سهم ایران از مقالات علمی جهان به استناد ISI

رتبه علمی ایران در منطقه و در جهان اسلام

در پایگاه اسکوپوس

۱

۱

۱

۱

حفظ رتبه نخست ایران از نظر پایگاه اسکوپوس و رتبه دو در پایگاه ISI

در پایگاه ISI

2

2

۲

۲

تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه ISI

31183

33449

۳۸۲۷۱

۴۵۰۰۳

افزایش حدود ۴۴ درصدی تولید مقالات ISI

تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس

۴۱۷۷۴

۴۴۱۱۰

۴۳۵۶۳

۴۹۹۱۰

افزایش حدود ۲۰ درصدی تولید مقالات اسکوپوس

تعداد دانشگاه های ایران در بین دانشگاه های برتر دنیا در نظام رتبه بندی تایمز

۱

۱

۲

۸

افزایش ۸ برابری دانشگاههای ایرانی در بین دانشگاههای برتر در رتبه بندی تایمز

تعداد دانشگاه های ایران در یک درصد دانشگاه های برتر و تأثیر گذاری دنیا (طبقه بندی جهانی لایدن)

۵

۱۲

۱۳

۱۴

افزایش حدود ۳ برابری دانشگاههای ایرانی در بین دانشگاههای برتر در
رتبه بندی لایدن

تعداد دانشمندان برتر در سطح یک درصد دانشمندان جهان

-

۱۷۳

۱۹۹

۲۰۸

افزایش قابل ملاحظه تعداد دانشمندان برتر ایرانی در بین دانشمندان جهان

تعداد انجمن های علمی کشور

۳۲۲

۳۴۰

۳۴۹

۳۵۷

افزایش حدود ۱۱ درصدی تعداد
انجمن‌های علمی

تعداد قطب های علمی کشور

۱۵۴

۱۵۴

۱۵۴

۱۳۶

کاهش قطب‌های علمی به دلیل ارزیابی عملکرد در جهت ارتقاء کیفیت قطب‌های علمی

تعداد نشریات علمی – پژوهشی

۹۳۴

۹۴۷

۱۰۲۱

۱۰۷۹

افزایش ۱۵ درصدی نشریات پژوهشی

تعدادنشریات علمی – ترویجی

۱۲۸

۱۳۱

۱۴۲

۱۴۸

افزایش ۱۵ درصد در نشریات
علمی- ترویجی

تعداد موسسات پژوهشی دارای مجوز اصولی –قطعی و آزمایشی

۶۶۹

۶۹۶

۷۰۹

۶۸۶

افزایش ۵/۲ درصدی تعداد واحدهای پژوهشی

تعداد مراکز رشد علم و فناوری

۱۴۶

۱۵۴

۱۶۷

۱۷۸

افزایش ۲۲ درصدی تعداد مراکز رشد فناوری

تعداد پارک های علم و فناوری

۳۳

۳۶

۳۸

۴۱

افزایش ۲۴ درصدی تعداد پارک‌های
علم و فناوری

تعداد آزمایشگاه های مرکزی و غیر مرکزی قرار گرفته در بستر شاعا

۲۰۰

۴۵۲

۸۰۰

۱۴۵۲

افزایش معنی دار تعداد آزمایشگاههای قرار گرفته در بستر شاعا

تعداد آزمایشگاههای مرکزی در مراکز آموزش عالی

۲۱

۵۰

۸۲

۱۳۱

افزایش ۶۰۰ درصدی تعداد آزمایشگاههای مرکزی

تعداد کل آزمایشگاه های کشور وابسته به وزارت علوم

۳۵۰۰

۶۵۰۰

۸۸۰۰

۱۲۵۹۴

ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن آزمایشگاه های علمی کشور

تعداد دانشگاه‌های دارای نظام HSE

12

22

۵۳

۶۰

افزایش ۵ برابری آزمایشگاههای دارای استاندارد HSE

تعداد شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد

۱۱

۶۴۳

۸۴۵

۱۱۲۶

راه اندازی ۱۱۲۶ شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک ها و مراکز رشد

تعداد فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد

۳۰۰۰

۳۴۰۰

۳۶۵۰

۴۴۷۵

افزایش چشمگیر واحدهای فناور مستقر در پارک ها و مراکز رشد

تعداد مراکز کارآفرینی و نوآوری در کلیه مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی

۵۵

۱۱۰

۱۱۲

-

دو برابر شدن تعداد مراکز کارآفرینی و نوآوری سال ۹۴ نسبت به ۱۳۹۲

مناطق ویژه علم و فناوری

۰

۵

۵

۵

استقرار و راه‌اندازی ۵ منطقه ویژه علم و فناوری در ۵ استان کشور

تعداد اشتغال ایجاد شده مستقیم در پارکهای علم و فناوری مراکز رشد

۲۲۰۳۵

۲۵۰۰۰

۲۹۶۰۶

۳۰۰۰۰

ایجاد اشتغال ۳۰.۰۰۰ نفری زایشی و پایا در پارک های علم و فناوری

میزان صادرات دانش بنیان توسط پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد (میلیون دلار)

۱/۱۴

۸۰۵/۵۰

۸۵۶/۲۱۴

۴۴۱ / ۲۳۱

صادرات حدود ۵۲۵ میلیون دلاری محصولات دانش بنیان در دولت یازدهم

 

مبلغ قرارداد منعقده با صنعت در نمایشگاه و فن بازار (میلیارد ریال)

۵۰

۲۳۷

۴۲۵

۳۸۱۱

افزایش چشم‌گیر در مبلغ و تعداد قراردادهای منعقده

تعداد شرکت های زایشی (اسپین آف)
(در هر سال)

۴۳

۷۳

۶۹

۱۱۱

روند رو به رشد شرکت‌های آسپن آف (زایشی) در سالهای اخیر

تعداد فناوری های مهم خلق شده در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد
(در هر سال)

۷۲۷

۱۰۸۸

۱۶۷۹

۲۸۷۱

افزایش معنی دار تعداد فناوری های خلق شده در مراکز فناوری

تعداد فناوری های مهم صادر شده توسط پارک ها و مراکز رشد (در هر سال)

۸۰

۱۴۱

۱۷۰

۲۲۵

افزایش قابل ملاحظه تعداد فناوری های صادر شده از مراکز فناوری

تعداد نشان های تجاری ثبت شده توسط پارکها و مراکز رشد (در هر سال)

۶۲

۷۸

۱۰۴

۱۳۶

رشد تعداد نشان‌های تجاری در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۲

تعداد ایده های تبدیل شده به محصول در پارک ها و مراکز رشد (در هر سال)

۱۱۳۱

۱۳۶۰

۱۵۵۶

۲۴۶۰

رشد معنی دار تعداد ایده‌های تبدیل شده به محصول در پارک‌ها و مراکز رشد

تعداد ایده‌های تبدیل شده به محصول که تجاری‌سازی هم شده‌اند

۷۷۳

۹۷۵

۱۰۴۰

۱۲۲۸

افزایش معنی دار ایده‌های تبدیل شده به محصول و تجاری شده

تعداد هسته های فناور متقاضی ورود به پارکها و مراکز رشد

۲۷۶۳

۳۴۰۴

۴۵۰۳

۵۳۷۵

رشد قابل ملاحظه تعداد هسته های فناوری متقاضی ورود به پارک ها و مراکز رشد در ۹۵ نسبت به سال ۹۲

میزان گردش مالی شرکت های مستقر در پارک ها و مراکز رشد (به میلیون ریال)

۴.۵۷۰.۴۰۸

۱۸.۴۱۲.۲۶۴

۱۹.۵۷۹.۵۲۷

۷۱.۰۳۸.۸۲۳

گردش مالی حدود ۱۱۴۰۰ میلیارد تومانی پارک‌ها و مراکز شد در ۳ سال

تعداد ثبت اختراع داخلی و خارجی ثبت شده در WIPO

11643

13802

۱۴۲۷۹

-

رشد تعداد ثبت پتنت در سال ۱۳۹۴ نسبت به ۱۳۹۲

رتبه شتاب علمی دنیا در تولید مقالات براساس پایگاه ISI

25

12

۳

۱

کسب رتبه اول دنیا در میزان شتاب علمی تولید مقالات

 
تعداد بازدید:۲۰۲۳