بیوگرافی معاون پژوهش و فناوری


دکتر وحید احمدی
تاریخ تولد : 1339
مرتبه علمی : استاد
 
سوابق تحصیلی :
•    کارشناسی،  مهندسی برق- الکترونیک،  دانشگاه صنعتی شریف -  تهران 1365
•    کارشناسی ارشد، مهندسی برق- الکترونیک،  دانشگاه تربیت مدرس - تهران 1369
•    دکتری، مهندسی برق - الکترونیک،  دانشگاه کیوتو- ژاپن 1373
سوابق اجرایی- علمی:
•    شورای پژوهش های علمی کشور،  عضو شورای کمیسیون انرژی،1377 - 1384
•    وزارت علوم و آموزش عالی، عضو شورای تخصصی طرح ها و فعالیتهای تحقیقاتی وزارت، 1377-1376
•    دانشگاه تربیت مدرس، رئیس بخش مهندسی برق،  1385 -1387
•    پژوهشکده میکروا لکترونیک ایران، عضو هیئت امنای پژوهشکده، 1384 تا 1387
سوابق علمی- پژوهشی:
•    ارائه بیش از 250 مقاله تخصصی در مجلات و کنفرانسهای علمی-پژوهشی داخل و خارج کشور
•    انجام یک طرح تحقیقاتی ملی (طراحی و ساخت لیزر مخابراتی 1300 نانومتر)
•    انجام طرحهای متعدد تحقیقاتی مشترک با صنعت
•    راهنمایی و مشاوره بیش از 70 پروژه کارشناسی ارشد و دکتری
•    داوری مجلات علمی- پژوهشی داخلی و بین المللی
•    عضو هیئت موسس انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
•    عضو هیئت موسس جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط با صنعت و دانشگاه
•    دبیر کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
•    رئیس شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران 
•    سردبیر مجله علمی-پژوهشی علوم و فنون ایران
•    عضو هیئت تحریریه نشریه بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات
•    عضو هیئت تحریریه نشریه  مهندسی برق مدرس 
•    عضو کمیته راهبردی و ارتباط با دانشگاهها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
•    عضو ارشد (IEEE Senior Member) انجمن بین المللی مهندسین برق و الکترونیک