آیین نامه‌ها

تعداد بازدید:۱۱۴۴۱

آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز

شماره شناسایی سند: عتف _ آ _۳۱۱۲

شماره و تاریخ ابلاغ سند‌‌‌‌‌‌‌: ۱۶۰۴۲/‏و - ۰۱/‏۰۲/‏۱۳۹۹

 

آئین نامه دستیار پژوهشی

شماره شناسایی سند: عتف _ آ _۳۱۰۹‌‌‌‌‌‌

شماره و تاریخ ابلاغ سند‌‌‌‌‌‌‌: ۲۴۶۷۸۸/‏و - ۸/‏۱۱/‏۱۳۹۹

 

آئین نامه پذیرش پژوهشگران پسا دکترا

شماره شناسایی سند: عتف _ آ _۳۱۱۱
آخرین ویرایش: ۱
شماره و تاریخ ابلاغ سند‌‌‌‌‌‌‌: ۲۱۴۹۰۱/‏و - ۱۳۹۹/۱۰/۷

 

سند الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری
شماره شناسایی سند: عتف _ ل _۳۲۰۲
آخرین ویرایش: ۱
شماره و تاریخ ابلاغ سند‌‌‌‌‌‌‌: ۱۱/۱۵۹۶۹۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

 

شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت
شماره شناسایی سند: عتف _ ش _ ۳۲۰۱
آخرین ویرایش: ۱
شماره و تاریخ ابلاغ سند‌‌‌‌‌‌‌: ۱۱/۱۵۹۶۹۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

 

آیین‌نامه تشکیل قطب علمی
شماره شناسایی سند: عتف _ آ _۳۱۰۳ ۱
آخرین ویرایش: ۱
شماره و تاریخ ابلاغ سند‌‌‌‌‌‌‌: ۱۱/۱۷۱۴۹۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

 

آیین‌نامه همایش‌های علمی
شماره شناسایی سند: عتف _ آ _ ۳۱۰۲
آخرین ویرایش: ۲
شماره و تاریخ ابلاغ سند‌‌‌‌‌‌‌: ۱۱/۲۶۸۴۷۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

 

آیین‌نامه نحوه راه‌اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور
شماره شناسایی سند: عتف _ آ _ ۳۲۰۳ ۱
آخرین ویرایش: ۱
شماره و تاریخ ابلاغ سند‌‌‌‌‌‌‌: ۱۱/۲۸۷۱۷۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

 

آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون انجمن‌های علمی ایران
شماره شناسایی سند: عتف _ آ _ ۳۰۰۴
آخرین ویرایش: ۱
شماره و تاریخ ابلاغ سند‌‌‌‌‌‌‌: ۱۱/۲۹۵۷۹۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

 

 

آیین‌نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها
شماره شناسایی سند: عتف _ آ _ ۳۱۰۳
آخرین ویرایش: ۱
شماره و تاریخ ابلاغ سند‌‌‌‌‌‌‌: ۵۳۵۲ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۹

 

اساسنامه الگوی پارک علم و فناوری (دولتی / نهاد عمومی)
شماره شناسایی سند: عتف _ س _ ۳۲۰۱
آخرین ویرایش: ۱
شماره و تاریخ ابلاغ سند‌‌‌‌‌‌‌: ۱۱/۹۳۴۲ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

 

آیین‌نامه تأسیس و راه‌اندازی پارک علم و فناوری
شماره شناسایی سند: عتف _ آ _ ۳۲۰۲
آخرین ویرایش: ۱
شماره و تاریخ ابلاغ سند‌‌‌‌‌‌‌: ۱۱/۹۳۴۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

 

آئین نامه نشریات علمی
شماره شناسایی سند: عتف _ آ _۳۱۰۴
آخرین ویرایش :۱
شماره و تاریخ ابلاغ سند‌‌‌‌‌‌‌: ۱۱/۲۵۶۸۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

 

شیوه نامه همکاری با سازمان تحقیقات هسته‌ای اروپا (سرن)
شماره شناسایی سند: عتف_ ش_ ۳۳۰۱
آخرین ویرایش :۲
شماره و تاریخ ابلاغ سند‌‌‌‌‌‌‌: ۱۱/۲۰۰۱۴۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
 

شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی
شماره شناسایی سند: عتف_ آ _ ۳۱۰۵
آخرین ویرایش :۱
شماره و تاریخ ابلاغ سند‌‌‌‌‌‌‌: ۱۱/۱۳۸۰۷۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۲