اخبار - آرشیو

پارک علم و فناوری فارس، شهرداری شیراز و معاونت فناوری ریاست جمهوری تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

به منظور برقراری توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شهرداری شیراز و پارک علم و فناوری استان و بهره‌گیری از امکانات و پتانسیل‌های هر یک از طرفین، تفاهم‌نامه‌ای به امضاء رسید.

ادامه مطلب

طراحی و ساخت نخستین دستگاه تصفیه آب توازن کشتی‌ها در سواحل ایرانی دریای خزر

دستگاه تصفیه آب توازن کشتی‌ها در سواحل ایرانی دریای خزر توسط دکتر ناز چائی بخش لنگرودی عضو هیئت‌علمی گروه شیمی و دکتر اکرم سادات نعیمی عضو هیئت‌علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه گیلان طراحی و ساخته شد.

ادامه مطلب

تولید کروسین استخراجی و خالص شده از عصاره زعفران

پژوهشگران شرکت دانش بنیان غذا، صنعت، پژوه مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق به تولید کروسین استخراجی و خالص شده از عصاره زعفران به شکل پودر نانوانکپسوله شده جهت مصرف در صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی - آرایشی شدند.

ادامه مطلب

اثر تغییرات بافت تومور پستان بر اثربخشی زیست‌شناختی نسبی پرتو ایکس کم انرژی

پژوهش دکتر حمیدرضا باغانی عضو هیئت‌علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری و رضا شمس‌آبادی دانشجوی دکتری رشته فیزیک هسته‌ای این دانشگاه به بررسی اثر تغییرات بافت تومور پستان بر اثربخشی زیست‌شناختی نسبی پرتو ایکس کم انرژی پرداخت.

ادامه مطلب