اخبار - آرشیو

لزوم ارتباط گسترده و مستمر پژوهشگاه ژنتیک با پژوهشگران داخلی و خارجی
دکتر برومند در آئین معارفه سرپرست پژوهشگاه مهندسی ژنتیک تاکید کرد

لزوم ارتباط گسترده و مستمر پژوهشگاه ژنتیک با پژوهشگران داخلی و خارجی

دکتر مسعود برومند،معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری چهارشنبه در آئین معارفه دکتر مصطفی مطلبی ، سرپرست پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری گفت: این پژوهشگاه یک سازمان متمرکز علمی است و لازم است که با محققان داخلی و خارجی سایر مراکز علمی و پژوهشی ارتباط مستمر داشته باشد.

ادامه مطلب