اخبار - آرشیو

ایران میزبان کنگره بین المللی سیستم های کلان داده و کلان مقیاس محاسباتی می شود

کنگره بین المللی TopHPC۲۰۱۷ از ۴ تا ۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ با همکاری دانشگاه ایتالیایی کالابریا و مرکز تحقیقات فوق پیشرفته سوپرکامپیوتر ایتالیا و مراکز علمی و تحقیقاتی داخل کشور مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات مخابرات و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه خوارزمی در حوزه سیستمهای کلان داده و کلان مقیاس محاسباتی برگزار میشود

ادامه مطلب