اخبار - آرشیو

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از اعطای تسهیلات پژوهانه برای دانشجویان دکترا خبر داد

​دکتر وحید احمدی در همایش سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در تبریز گفت: براساس تصویب شورای بورس در سال 93  به حدود 500 دانشجوی دکترا فرصت مطالعاتی اع...

ادامه مطلب

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از اعطای تسهیلات پژوهانه برای دانشجویان دکترا خبر داد

​دکتر وحید احمدی در همایش سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در تبریز گفت: براساس تصویب شورای بورس در سال 93  به حدود 500 دانشجوی دکترا فرصت مطالعاتی اع...

ادامه مطلب