اخبار - آرشیو

اولین جلسه مشترک اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شبکه شاعا تشکیل شد

اولین جلسه مشترک همکاری بین اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شبکه شاعا روز دوشنبه 20/11/93 در محل دفتر امور پشتیبانی پژوهش و فناوری تشکیل شد.در ابتدای این جلسه دکتر بختیاری مدی...

ادامه مطلب

مدیر کل و معاون دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از آزمایشگاه های دانشگاه شهید چمران اهواز بازدید کرد

مدیر کل و معاون دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یک سفر یک روزه به استان خوزستان در مورخ 12/11/93 در دانشگاه شهید چمران اهواز حضور پیدا کردند. در این سفر ...

ادامه مطلب

نخستین جلسه کارگروه شبکه آزمایشگاه های علمی خوزستان به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد

این نشست با حضور مدیر کل و معاون دفترحمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای شبکه آزمایشگاه های علمی خوزستان عصر یکشنبه 12 بهمن در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد....

ادامه مطلب