ابلاغیه هفته پژوهش و فناوری استانی ۱۳۹۶

۲۲ مهر ۱۳۹۶ | ۱۰:۵۶ کد : ۳۴۶۵۸ اخبار
تعداد بازدید:۸۷۴
سامان بخشی مراسم هفته پژوهش و فناوری استانی

ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری در نظر دارد به منظور انسجام بیشتر در برگزاری مراسم استانی و ایجاد بسترهای لازم جهت تعامل پایدار میان عرضه کنندگان و بهره بردارن دستاوردهای پژوهش و فناوری، با همکاری دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری و دستگاه های اجرایی استان و مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور، نسبت به سامان بخشیدن به مراسم هفته پژوهش و فناوری استانی اقدام نمایید. دستورالعمل ضمیمه خبر می باشد.


لینک دانلود فایل

( ۱ )

نظر شما :