دکتر احمدی: استفاده از ظرفیتهای هایتک بومی شده در راستای ارتقای سطح زندگی مردم، از سیاستهای کلان وزارت علوم است

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۵:۱۹ کد : ۱۶۱۶ اخبار
تعداد بازدید:۳۳۴
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: سیاست وزارت علوم بر این مبنا است تا با توجه به تجربه گسترده در این بخش از ظرفیت‌های سرامیک در ارتقای سطح زندگی مردم بهره ببریم.دکتر احمدی در افتتاحیه نخستین همای...
 دکتر احمدی: استفاده از ظرفیتهای هایتک بومی شده در راستای ارتقای سطح زندگی مردم، از سیاستهای کلان وزارت علوم است
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: سیاست وزارت علوم بر این مبنا است تا با توجه به تجربه گسترده در این بخش از ظرفیت‌های سرامیک در ارتقای سطح زندگی مردم بهره ببریم.
دکتر احمدی در افتتاحیه نخستین همایش بین المللی سرامیک های پیشرفته در پژوهشگاه مواد و انرژی با اشاره به اینکه شاخه‌های علوم همانند جوامع بشری است، اظهار داشت: این امر به این معناست که جوامع بشری در تعامل با سایر جمعیت‌ها به پیشرفت می رسند.
ایشان با تأکید بر اینکه انجمن سرامیک تاکنون تعامل خوبی در این زمینه داشته است، گفت: مهمترین نقش این کنگره معرفی هر چه بیشتر حوزه‌های جدید و تلاش برای باز کردن مرزهای گذشته و سنتی و نیز ورود به عرصه‌های جدید است که با ایجاد همگرایی زمینه بروز پدیده‌های جدید باز شود.
وی با اشاره به چالش‌های بومی و فرامنطقه‌ای در این حوزه اظهار داشت: در وزارت علوم تلاش می‌شود این چالش‌ها احصا و روش‌های برای مرتفع کردن مشکلات بخش آموزشی، روش‌ها و نیروهای تحقیقات اتخاذ شود.
دکتر احمدی با تأکید بر اینکه پس از 35 سال ظرفیت خوبی در این حوزه ایجاد شده گفت: وجود مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، پژوهشگاه‌‌ها و متخصصان باتجربه که در عرصه‌های مختلف می‌توان از تجربه آنها استفاده کند، ظرفیت ارزشمندی محسوب می‌شود.