گزارش تصویری سفر جناب آقای دکتر رحیمی معاون محترم پژوهش و فناوری و جناب آقای دکتر کشمیری مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری به استان اردبیل و بازدید از پارک علم و فناوری این استان ۹۹/۰۶/۲۰

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰