آیین تکریم و معارفه سرپرست پارک علم و فناوری یزد با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم - ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸

۰۱ آبان ۱۳۹۸ ۹