نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور - سالن اجلاس سران - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۰