هفته پژوهش و فناوری استانی ۹۶ در یک نگاه

۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۵
تقدیر از پژوهشگر و ایده برتر پژوهشگاه مواد و انرژی در چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری البرز
در آیین اختتامیه نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار خراسان شمالی؛ فناوران، پژوهشگران برتر و برگزیدگان جشنواره ایده های برتر سال ۹۶ معرفی شدند
پنجمین جشنواره بورس ایده ها در دانشگاه سمنان برگزار می شود
سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار استان سمنان، ۱۲ لغایت ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۶
هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و سومین فن بازار استان مازندران، ۱۲ لغایت ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۶